Viac o spoločnosti IMAC, s.r.o

História našej firmy : spoločnosť Imac s r.o. vznikla vo februári 1999.
Svoju činnosť sme od začiatku zamerali na prieskum trhu v oblasti svetelných zdrojov, v čom sme zúročili naše vyše 4 ročné skúsenosti v tejto oblasti v rámci iných, ale už zaniknutých firiem. Naším hlavným zámerom bolo priniesť na náš trh kvalitnú svetovú značku svetelných zdrojov : GE –Tungsram. Táto značka je pojmom, veď kto by nepoznal zakladateľa firmy GE, ktorým bol samotný vynálezca žiarovky – Thomas Alva Edison.

Na vysvetlenie uvádzame, že obchodná značka GE je všeobecná pre všetky divízie tejto firmy a značka Tungsram bola niekedy známa vo východnej Európe ako výrobca svetelných zdrojov pre socialistický tábor. Po zmenách v roku 1989 firma GE vstúpila na východoeurópsky trh prostredníctvom značky Tungsram. Kvôli obchodným referenciám ponechala oba názvy v spoločnom pomenovaní GE-Tungsram.

Značka GE v súčastnosti vo svete má mnoho aktivít a zaoberá sa rôznymi divíziami : vyrába ťažné motory – vlakové, letecké, veľká je divízia elektrozariadení na výrobu a distribúciu elektrickej energie , v ich poli pôsobnosti sú aj finančné produkty ( poznajú ľudia už aj u nás). Výroba a distribúcia svetelných zariadení je kontinuálne od založenia spoločnosti GE v 19. storočí jednou z priorít tejto značky.

Naša firma dostala od spoločnosti GE tú česť zastupovať jej meno na Slovenskom trhu vďaka značným znalostiam v oblasti svetelných zdrojov, ale určite aj na základe seriózneho prístupu z našej strany v rokovaní s týmto svetovým výrobným gigantom.

Od začiatku sme pociťovali potrebu priniesť naším zákazníkom pravdivé, reálne informácie z oboru svetelných zdrojov. Značka GE nám to veľmi uľahčila na základe svojich kvalitných podkladov, katalógov, prezentačných panelov. Absolvovali sme každoročné školenia v sídle firmy, ktoré bolo stanovené pre Európu v susednom štáte Maďarsku – v Budapešti.

V priebehu ďaľších rokov sme si získali dôveru našich odberateľov svojím individuálnym prístupom k ich potrebám. Každý, kto mal tú možnosť s nami spolupracovať, môže posúdiť, že z našej strany vždy išlo o maximálne uspokojenie ich nárokov – nielen čo sa týka dodávky tovaru , ale aj poradenstvom, konzultáciami. Serióznym prístupom a pravdivým informovaním sme si zabezpečili stále miesto na slovenskom trhu so svetelným zdrojmi. Preto sme rozšírili sortiment značiek, ktoré ponúkame našim zákazníkom – Narva, Orbitec, Spektrum.

V priebehu rokov sa výroba v rámci svetelných zdrojov inovovala a nastúpila generácia LED zdrojov. GE v rámci svojich interných predispozícií sa venuje LED zdrojom pre osvetlenie veľkých obchodných reťazcov, vonkajšieho osvetlenia budov, nasvietenie reklám. Na slovenskom trhu zatiaľ nie je pre takéto aktivity veľa priestoru a preto naša firma pristúpila na distribúciu LED zdrojov spolu s firmou z Poľska a doniesli sme na slovenský trh značku MAX-LED. Pre túto značku máme na slovenskom trhu samozrejme výhradné zastúpenie. Vystavovali sme túto značku na výstave Amper 2012 minulý rok na jar v Brne, Elosys 2012 – v Trenčíne na Slovensku, takisto toho roku znova Amper 2013. Chystáme väčšiu výstavnú plochu na budúci rok do Trenčína – jeseň 2014. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu.

Do budúcnosti chceme stále prinášať v oblasti svetelných zdrojov to podstatné, čo trh potrebuje a hlavne v dobrej kvalite.

SKÚSTE TO S NAMI AJ VY !